Lišta
Shop


Set pro Ostravskou univerzitu

Příklad výukového setu, jak si jej sami můžete sestavit z galerie nástrojů. Tuto sadu objednal RNDr. Michal Živný Ph.D. pro katedru biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity v Ostravě v roce 2011. Sada nástrojů je používána v rámci předmětů antropologie a biologie při výuce evoluce člověka.

Valounový sekáč + odražené úštěpy
Pěstní klín – s povrchovou kůrou na bázi
Pěstní klín opracovaný kolem celého obvodu
Mousterienský úštěpový hrot
Velký listovitý hrot
Čepelové jádro + čepele ke zpětnému skládání
Mladopaleolitické nástroje
Sada geometrických mikrolitů
Mezolitický skládaný hrot

Celkem 5000,- Kč

cena: 5000 Kč
kód: S99