Lišta
Shop


Dýka z Prahy - Běchovic

Bifaciálně štípaná lancetovitá dýka ze starší doby bronzové (2300 - 1700 př.Kr.), spodní zúžená část naznačuje hloubku zasazení do rukojeti. Tvar vyštípán podle pazourkové dýky nalezené při záchranném archeologickém výzkumu v Praze - Běchovicích v roce 1967, kde bylo odkryto pohřebiště lidu únětické kultury. Dýka ležela v hrobové jámě s úlomky lidských kostí, keramickými střepy a červenou hlinkou. Originál měří 15 cm.

 

vlastnosti
délka : 14,3 cm
stav : dýka BYLA PRODÁNA.
cena: 800 Kč
kód: N104