Lišta
Shop


Šipka s řapem

Replika hrotu šípu z období kultury nálevkovitých pohárů (3 900 – 3 400 let př.Kr.),  eneolit. Šlo o lid pastevců a zemědělců, kteří zavedli používání jednoduchého oradla a zvířecího zápřahu, budovali opevněná výšinná sídliště a své mrtvé výjimečně pohřbívali do mohyl. Vedle kamenných nástrojů používali i měď. Kamenné hroty byly upevněny na šípech sloužících pro lov i boj. Podobná šipka byla nalezena v r. 1994 v mohyle s hrobem muže kultury nálevkovitých pohárů v centru Nymburka. Podobnými šipkami byly osazeny také např. šípy Ötziho, muže z ledovce.

cena: 200 Kč
kód: P01