Lišta
Shop


Libeňský hrot

Jde o hrot, o kterém s trochou nadsázky můžeme říci, že zapříčinil vznik knížek o pravěku Eduarda Štorcha. Podle původní datace jde asi o 50 000 let starý hrot, který byl údajně nalezen v cihelně v Praze – Libni v roce 1908. Nález poprvé publikoval amatérský archeolog, učitel Eduard Štorch. V tvrdé pomlouvačné kampani byl obviněn z podvrhu unikátního nálezu. V důsledku tohoto tlaku se obrátil od archeologie k psaní dětských knih o pravěku.

Podle novějších poznatků je však pravděpodobné, že hrot pochází ze slavného naleziště lovců mamutů v Předmostí u Přerova z doby 25 000 – 23 000 př.Kr. a byl rozdrcen krumpáčem při výkopu. Jak píše Petr Šída v Archeologických rozhledech, hrot byl po vykopání v Předmostí pravděpodobně zcizen jedním z dělníků a neoficiální cestou se dostal až k majiteli libeňské cihelny a jako "libeňský nález" byl i později uváděn v literatuře.

Níže je kresba rozlomeného originálu, repliku dodávám samozřejmě v celku :-) Hrot můžete objednávat podle tohoto vzoru.

Šída, Petr. Několik poznámek k interpretaci libeňského hrotu. Archeologické rozhledy, 2008, roč. 60, č. 4, s.769-774.

vlastnosti
délka : 12,5 cm
šířka : 5,3 cm
max. tloušťka : 12 mm
cena: 750 Kč
kód: L03