Lišta
Shop


Základní výukový set

Základní výukový set dokumentuje ve zjednodušené formě vývoj štípané industrie od staršího paleolitu až do počátku doby bronzové a obsahuje jeden pěstní klín, jeden úštěpový hrot, jeden listovitý hrot, sadu mladopaleolitických nástrojů "lovců mamutů" (= pilka, rydlo, škrabadlo, vrták, čepelový hrot, retušovaný hrot s vrubem, ostrá čerstvá čepel) a dvě eneolitické šipky (hroty šípu). Nástroje v této sadě za 2300,- Kč dodávám zabalené s popisky a informačním textem o době v níž byly používány.

Sada je vhodná

  • pro školy jako pomůcka k výuce historie
  • pro muzea - nástroje, které si návštěvníci mohou vzít do ruky a vyzkoušet
  • pro archeoparky a dětské zájmové kroužky
  • pro studenty archeologie
  • pro všechny z nás, kdo jsme nadšenci do prehistorie :-)

Základní sadu můžete ideálně doplnit skládaným čepelovým jádrem, které je součástí Rozšířeného výukového setu, nebo např. Ötziho pazourkovým nožem v dřevěné rukojeti. Podle množství peněz, které za sadu můžete utratit a svých nároků na vypovídající hodnotu výběru nástrojů si můžete sadu doplnit dalšími artefakty z galerie.

 

cena: 2300 Kč
kód: S00