Lišta


 

Je někdo z Vašich blízkých nadšenec do pravěku, indiánských kultur či archeologie?

Věnujte kurz výroby pazourkových nástrojů jako dárek!

  • Dárkový šek 1      5000,- Kč    individuální kurz
  • Dárkový šek 2      6000,- Kč    kurz pro 2 účastníky

 

Zavolejte nebo napište e-mail. Stačí uvést jméno obdarovaného a vaše jméno a adresu, kam odešlu dárkový certifikát, fakturu a podrobné informace ke kurzu.

Termín můžeme stanovit předem nebo až podle požadavků a možností obdarovaného.

Místo - kamenická dílna u našeho domu v Jindřichovicích pod Smrkem (okr. Liberec).

 

Níže je popis základního kurzu, náplň kurzu je možné upravit podle Vašich požadavků a pokročilosti, zaměřit se například na určitou techniku, nebo na replikaci určitého typu kamenných artefaktů (pro archeology např. těžba čepelí z jádra ad.).


Jednodenní základní workshop zahrnuje:


I. Stručný přehled vývoje štípané industrie. Na reprezentativním souboru replik štípaných nástrojů od paleolitu po dobu bronzovou si ukážeme vývoj technik štípání.


II. Výklad základních principů (podstata štěpení, konvexita, úhly úderu, typy platforem, typy úštěpů) vše přehledně vysvětleno na modelových kusech štípané industrie a názornými nákresy na tabuli.


III. Instruktáž při Vašem štípání kombinovaná s demonstrací základních technik zaujímá 90% trvání kurzu. Sestává ze tří bloků:

  1. Začneme nácvikem práce s těžkým kamenným otloukačem, kdy odrazíte velký úštěp z masivního jádra. Následuje zvládnutí práce s menším kamenným otloukačem/abraderem a výroba prvního nástroje z odraženého úštěpu (středopaleolitický mousterienský hrot), zvládnutí koordinace pohybů předloktí a zápěstí.
  2. Workshop dále pokrývá bifaciální opracování, nácvik práce s parohovým otloukačem (úhly, příprava úderové plochy, typy užitých nástrojů). Cílem je výroba pěstního klínu z ploché hlízy pazourku.
  3. Třetí blok zaujímá tlaková retuš. Vysvětlíme si rozdíly v užití parohových a měděných retušérů, správné držení hrotu na podložce a vhodné úhly a tvar hrany do níž působí tlak. Cílem je výroba čepelového hrotu s okrajovou retuší a posléze bifaciálně retušované šipky podle eneolitických či indiánských vzorů.

Zajišťuji: potřebné nástroje včetně parohových a kamenných otloukačů a surovinu ke štípání (hlízy kvalitního pazourku), rukavice, ochranné brýle, tabuli na nákresy, lékárničku k ošetření drobných ran. Doporučuji přinést si vlastní ochranné brýle a rukavice, které Vám dobře padnou.

Petr Zítka