Lišta
Jak na pazourek


Křišťál z Českomoravské vrchoviny
Dne: 22.3.2013Znalci moravské archeologie Radovan Tomický a Ondřej Tomický (otec a syn) se na mě obrátili s unikátním zadáním - vyrobit z šestibokého krystalu křišťálu dva bifaciálně štípané hroty, podle eneolitických či severoamerických předloh. Zaslaný krystal, který byl nalezen u obce Netín na Českomoravské vrchovině, měřil asi 13 cm na délku, v průměru měl zhruba 5 cm. Navzdory četným prasklinám a značné křehkosti suroviny, se nakonec z krystalu podařilo získat tři hroty. Čisté jádro bez prasklin poskytlo větší hrot s vruby, další dva drobné hroty byly štípány z větších úštěpů vzniklých během zpracování jádra. Jeden hrot s řapem a zpětnými trny, druhý šipka s konkávní bází. Ostatní úštěpy byly již příliš popraskané nebo tenké, tedy nevhodné k úpravě do podoby bifaciálně štípáných hrotů. I pouhé jednoduché drobné úštěpy a čepele nicméně dávným lovcům a prvním zemědělcům dobře sloužily, jak dokládají archeologické nálezy. Křišťál byl jako štěpitelná surovina v prostoru Českomoravské vrchoviny sbírán a zpracováván od paleolitu až do neolitu (zvláště pak kultura s moravskou malovanou keramikou), a problémem se obšírně zabýval doc. Karel VALOCH (1920-2013), přední český odborník na archeologii paleolitu.

 

Valoch, K. 2004: Křišťály jako surovina štípané industrie. Časopis Moravského muzea 89, č. 1-2