Lišta
Jak na pazourek


Výzkum impaktu hrotů na kostech
Dne: 8.10. 2013Zakázka pro Antropologický ústav

Užívali gravettienští lovci ("lovci mamutů") na jižní Moravě před 30 - 25 000 lety pouze vrhače nebo byl loveckou zbraní již také luk a šípy? Nejstarší kompletní šípy máme archeologicky doloženy až z mnohem mladšího období pozdního paleolitu před 11 000 lety v severním Německu u kultury lovců sobů (Ahrensburgien). K řešení otázky tedy musíme použít nepřímá vodítka. Velikost hrotů, resp. drobné rozměry hrotů v nalezených souborech by mohly leccos napovědět.

Archeologický výzkum pod Pálavou probíhá i v současnosti a poskytuje stále nový materiál, Mgr. Michaela Polanská rozdělila pavlovienské hroty do pěti morfologicky odlišných typů. Mgr. Martin Holub z Antropologického ústavu Masarykovi univerzity v Brně provádí osteologické analýzy pozůstatků pleistocenních zvířat a jedním z jeho současných projektů je také výzkum impaktu kamenných hrotů na kostech. Celkem 50 hrotů v pěti typech, které Martin zadal k výrobě poslouží v experimentech jako projektily, ať už střílené lukem nebo vrhané atlatlem, následné stopy na kostech zvěře budou moci být srovnány se stopami na kostech zvířat z archeologických lokalit, výsledky využijí další badatelé a pomohou posunout naše poznání způsobu lovu mladopaleolitických kultur. Poděkování patří Mgr. Michaele Polanské za laskavé poskytnutí skvěle připravených kresebných podkladů pro zhotovení hrotů.