Lišta
Jak na pazourek


Archeologický seminář v Orlických horách
Dne: 15. - 17. listopadu 2013

 


Třídenního semináře "Prezentace a rekonstrukce archeologických objektů" se letos zúčastnilo na 60 badatelů, akci ve velkolepém stylu konference i s ubytováním a stravou v Deštném v Orlických horách organizoval archeolog Dr. Bohumír Dragoun (zakladatel open-air muzea Villa Nova Uhřínov). Účastníci přednesli příspěvky o připravovaných projektech i výsledky a zkušenosti z kontrolovaných experimentů a uskutečněných či probíhajících projektů popularizace archeologie . Páteční blok referátů zakončil náš večerní kamenný workshop, který byl tentokrát úžeji zaměřen na čepelovou techniku. Společně s Mgr. Martinou Pajerovou jsme prezentovali základní rozdělení technik při produkci čepelí, jak různé typy otloukačů ovlivní charakter patky na odražené čepeli a jak lze tyto poznatky využít při dataci souborů štípané industrie. Jednotlivé techniky štípání si pak účastníci semináře s velkým nadšením zkoušeli do pozdních nočních hodin. Pobavení působila především na první pohled poněkud krkolomná technika těžby obsidiánových čepelí tlakem.

 

 

„Prezentace a rekonstrukce archeologických objektů“.

15. -17. listopadu 2013

Deštné v Orlických horách

Program:

pátek 15. listopadu

13:30 – zahájení semináře

14:30 – 19:00 - I. blok referátů

Eva Ulrychová: Prezentace archeologických památek veřejnosti

Pavel  Moš: Muzeum Drahanské vrchoviny

 

Kristýna Urbanová: Archeologie na dosah: druhý rok projektu, vzestupy a pády

 

Michaela Cinková - Jan Zeman: Projekt letní školy živé archeologie

Bohumír Dragoun: Tři příklady prezentace arch. památek z Polska

Robert Trnka: Cena Eduarda Štorcha

19:00 – večeře

20:00 - 22:00 – II. blok referátů

Petr Zítka: Štípaná industrie – workshop

sobota 16. listopadu -08:30 – 12:00 – III.

Jarda Fieger: Ukázka použití fasetovaného sekeromlatu

 

Jarda Fieger: Nové zkušenosti s výrobou a používáním kamenných mlýnků, porovnání laténského a slovanského mlýnku

Milan Řezáč: Prehistorické parohové sekery a sekeromlaty - archeologický experiment, prezentace a popularizace oboru

 

14:00 – 19:00 – IV. Blok referátů

Milan Jindáček: Megalit jako příležitost růstu paměťových institucí

Martin Pták - Václav Vondrovský - Michael Sedlák:Testování 3D scaneru na AU FF JU: možnosti a limity při dokumentaci a presentaci archeologických nálezů

 

Pavel Moš: Avatar 2. čili Zuzana Voki - prezentuje archeologický skanzen

 

Lenka Lisá: Rekonstrukce podlahových horizontů pravěkých a středověkých objektů

Koucká  – Jana Mazáčková  – Karel Slavíček  – Jakub Těsnohlídek:

Stavba repliky středověké hrnčířské pece a experimentální výroba keramiky

 

Klára Neumannová: Stavba roštové pece podle nálezu z Ulug-Depe"

Petra Přemyslovská - Robert Trnka: Svislý stav doby železné

19:00 – večeře

20:00 -  22:00 – V. blok referátů

Martina Pajerová: Prezentace pravěku v okrese Havlíčkův Brod

 

Ondřej Protiva - Bohumír Dragoun: Příspěvek k životnosti tzv. zemnic

Roman Abušinov: Zážitkový park Zeměráj – návod ke stavbě a použití

neděle 18. listopadu

8:30 – 12:00 – VI. blok referátů

Martin Pták - Hanka Hojerová-Václav Vondrovský: Netolice Na Jánu, sezona 2013, Založení občanského sdružení Archeopark Netolice, Projekt Linecká stezka

David Maršálek: Přehled činnosti v roce 2013 Křivolík - pravěké muzeum v přírodě  

Tereza Bílková:

Radek Kocanda: Tvrz Tichá - nové perspektivy

11:30 – zakončení semináře