Lišta
Jak na pazourek


Složená dýka
Dne: 26.4.2014


Nová rekonstrukce dýky podle archeologického nálezu štípaných kamenných segmentů v hrobě kultury zvoncovitých pohárů z polohy Marefy, okr. Vyškov.

Velká šipka s dvojitým řapem tvoří hrot dýky, oboustranně plošně retušované lichoběžníkovité segmenty jsou zasazeny za sebou do kostěného korpusu z plochého hovězího žebra a tvoří tak ostří. Podobné složené nástroje jsou známé také například z doby bronzové z Dánska, kde tyto artefakty dosahovaly až velikosti mečů.

Tato dýka byla vyrobena na zakázku, podobná rekonstrukce dýky byla v roce 2013 dodána také pro expozici Archeoparku ve Všestarech. Další nože i samostatné hroty najdete v SHOPu.

Literatura:

Škrdla, P. - Šebela, L. 1997: Pozdně eneolitické složené dýky na Moravě, Přehled výzkumů 1993-94, Brno.