Lišta

Prezentace technik výroby štípané industrie:

- program pro muzea, archeoparky:

 

Cena za prezentaci 3000 Kč + cesta 10 Kč/km (vzdálenost z Jindřichovic k Vám), termín stanovíme podel Vašich požadavků. email: petr.zitka@gmail.com tel: +420 733 213 714


Co program zahrnuje:


1. Demonstrace základních technik štípání kamene: výroba pěstního klínu, středopaleolitické úštěpy, těžba čepelí různými technikami od ml. paleolitu po eneolit, štípání tlakem ad...)
2. Pestrá výstavka štípaných kamenných nástrojů přehledně ukazuje návštěvníkům vývoj štípané industrie od nejstaršího paleolitu po dobu bronzovou + můj komentář a zodpovídání otázek. Vystavené artefakty je možné zakoupit.
3. "Pazourkový hlavolam" - skládačka čepelového jádra a úštěpového jádra (zábavné pochopení rozdílu technologie moderních lidí versus technologie neandertálců). 
4. Stanoviště "A řeže to vůbec?"  - pazourkové nože k praktickému řezání kůže.
Program můžeme jakkoli upravit podle Vašich přání.

 

- program pro univerzity, vědecké instituce:

Pokud si přejete objednat výuku studentů archeologie: program je sestaven na základě mých zkušeností ze stáže ve Francii (Le Centre archéologique de Campagne CNRS, prof. Jacques Pelegrin). Program obsahuje prezentaci pěti základnách technik (přímý úder tvrdým kamenným otloukačem, přímý úder měkkým organickým otloukačem, přímý úder měkkým kemenným otloukačem, nepřímý úder přes prostředník, tlak), popis charakteristických znaků, které tyto techniky zanechávají na čepelích, kulturní rozšíření těchto technik, počítačová prezentace + praktické štípání + zapojení studentů.