Lišta
Petr Zítka

Petr Zítka (*1980)

Techniky štípání kamene jsem se učil v Anglii u mistra tohoto umění, Johna Lorda, v letech 2005 – 2007 a na odborné stáži ve Francii u Jacquese Pelegrina, profesora francouzské akademie věd. Vedle replik archeologických nálezů dodávám i pazourkové křesací kameny do pušek a pistolí.  Vedu kurzy pro studenty archeologie.  Poskytuji odborný servis při výzkumných projektech archeologického ústavu AVČR a českých univerzit.

Štípáním trávím přes 20 hodin týdně a toto prastaré řemeslo provozuji jako svou kamenickou živnost. Mým cílem není jen produkce esteticky co nejpůsobivějších artefaktů, ale pochopení a zvládnutí původních technik užívaných našimi předky při výrobě štípané kamenné industrie.

Vedle záliby v rozbíjení ostrých kamenů, bavím na své zahradě sousedy i každoroční setbou neolitických obilnin a sklizní (jak jinak) pazourkovým srpem. K této svérázné činnosti mám dokonce akademickou kvalifikaci – konvenční a ekologické pěstování pšenic jednozrnky, dvouzrnky, špaldy a kamutu bylo tématem mé bakalářské práce při studiu na České zemědělské univerzitě v Praze.