Lišta
Prehistorie

Na počátku byl... kámen

Kámen stojí na počátku technologického vývoje lidstva - výroba štípaných kamenných nástrojů je nejstarším archeologicky doloženým „řemeslem“, jehož kořeny sahají více než 2 miliony let do minulosti a je součástí dědictví předků každého z nás.

Technika výroby kamenných nástrojů se vyvíjela od jednoduchých sekáčů, drasadel a staropaleolitických pěstních klínů druhů Homo erectus a Homo heidelbergensis, přes tzv. Levalloiské hroty Neadertálců až po mladopaleolitické dokonalé čepele a elegantní hroty tvaru listu vavřínu, jejichž tvůrci jsme již byli my - moderní lidé.

Znalost tohoto umění však v Evropě upadla v zapomnění během doby bronzové, před pouhými 3000 - 4000 lety, kdy lidé začali více spoléhat na kovová ostří.

Kultury původních obyvatel Ameriky dovedly štípání kamene v éře před příchodem evropských dobyvatelů k vývojovému vrcholu. Rituální sedmdesáti-centimetrové kamenné „meče“ a obětní obsidiánové nože Mayských kněží nebo votivní předměty vyštípané do jemných tvarů škorpionů svědčí o mistrovství jejich tvůrců.

Současnost

U některých skupin původních obyvatel Ameriky a Austrálie se používání štípaných kamenných nástrojů udrželo až do konce 19. století, kdy bylo sporadicky zdokumentováno antropology. Díky svědectví těchto kultur a rekonstrukcím experimentálních archeologů je tato tradice stále živá (viz Ishiho příběh).

Replikace štípané kamenné industrie je především prostředkem experimentální archeologie ke zkoumání a ověřování pravěkých technik a je významným předpokladem našeho porozumění způsobu života v prehistorii. Od konce šedesátých let se zároveň rozvíjí i jako svérázný druh umění a hobby stovek nadšenců v Evropě i Americe.