Lišta
mezolit


Mezolit

( 9. – 6. tisíciletí před Kristem)

Po odeznění poslední doby ledové se klima oteplilo a zvlhčilo, les postupně pokryl původně stepní krajinu. Velká stáda sobů se stáhla do severní Evropy, mamuti na Sibiř (poslední mamuti přežili až do překvapivě nedávné doby před 6000 – 4000 lety na Wrangelově ostrově na východě Sibiře). Lovci se museli přizpůsobit lovu menší, méně početné lesní zvěře, jako byl jelen, srnec, divoké prase nebo bobři. Rybolov nabyl na významu, byl domestikován pes a vrhač jako lovecká zbraň byl nahrazen lukem.

 

kostěné hroty se skládaným ostřím

Pro mezolit je typická výroba geometrických mikrolitů – z malých jader byly odráženy nebo tlakem odštěpovány čepelky, které se tzv. technikou mikrorydla a retuší dále upravovaly do tvaru trojúhelníku, lichoběžníku, kruhové úseče ad. Mikrolity sloužily buď samostatně, nebo skládány v řadě za sebou jako hroty šípů a ostří nožů.

 

kostěný hrot se skládaným ostřím

 

mezolitická sekera z masivního úštěpu - typická pro mezolit severní Evropy