Lišta
Nejstarší paleolit

Starší paleolit

Nejstarší paleolit

Nejstarší archeologicky datované nálezy štípaných kamenných nástrojů jsou staré asi 2,5 milionu let a pocházejí z východní a jižní Afriky. Jde o pouhé úštěpy a jednoduché štípané valounové nástroje - sekáče.

Hominidé, kteří je vyráběli, ovládli schopnost rozpoznat na kameni ostrý úhel, fungující jako úderová platforma k odražení úštěpu. Úštěpy byly odráženy pomocí tvrdého kamenného otloukače přímými údery. Takto vzniklé úštěpy mají výrazněji vyčnívající bulbus (vypouklá část úštěpu pod místem úderu). Jádra, z nichž byly takové úštěpy odráženy pak mohla sloužit jako sekáče.

 

unifaciální sekáč

sekáč a tři odražené úštěpy

úštěpy můžeme postupně poskládat zpět do jádra

 

úštěpy můžeme postupně poskládat zpět do jádra

... a vidíme jak vypadalo jádro, z něhož byly úštěpy odraženy a získán sekáč
sekáč mohl sloužit i k opracování dřeva