Lišta
neolit

neolit

Neolit

(5700 – 4200 před Kr.)

Neolit - mladší doba kamenná - je obdobím nástupu zemědělské civilizace, u nás ve střední Evropě se střetávají místní mezolitičtí lovci s nositeli kultury s lineární keramikou, kteří přicházejí od jihovýchodu podél toku Dunaje a dál proti proudu řek. Pěstují pšenici a ječmen, chovají dobytek, používají zdobené keramické nádoby, staví tzv. dlouhé domy s dřevěnou sloupovou konstrukcí a sedlovou střechou, kácí a vypalují les. Významnou neolitickou lokalitou v Čechách jsou Bylany u Kutné Hory.

Zde si můžete prohlédnout fotky ze sklizně pšenic jednozrnky a dvouzrnky pazourkovým srpem a přečíst článek o vzniku zemědělství na Blízkém východě.

 

pšenice jednozrnkazralá jednozrnka

 

Zásadní technickou inovací v neolitu byla výroba broušených kamenných seker a klínů k opracování dřeva. Vedle broušené industrie se i nadále používaly štípané nástroje – např. pazourkové a rohovcové čepele zasazené do dřevěných nebo parohových rukojetí sloužily jako srpy ke sklizni obilí. Se změnou způsobu života se proměnil také způsob uvažování o světě, změnil se způsob chápání času, vznikly nové rituály a zemědělské kulty. Jedním z dokladů těchto změn jsou rondely – rozsáhlé kruhové příkopy o průměru až 200 metrů, kruhový příkop byl někdy lemovaný palisádou, se vstupy orientovanými podle světových stran.

 

srp na obilí - pazourkové čepele zalité do dřevěné rukojeti

 

srp ke sklizni obilí

 

srp ke sklizni obilí