Lišta
Prehistorie

Střední paleolit

Střední paleolit

(před 250 000 – 40 000 lety)


Ve středním paleolitu, kdy Evropu a Blízký východ obývali neandertálci, nastupuje Levaloiská technika připraveného jádra. Úštěp se nyní stává hlavním cílem těžby jádra a polotovarem pro další opracování. Charakteristickým artefaktem středního paleolitu jsou levaloiské hroty a úštěpy – výrobce opracuje jádro tak, aby jediným konečným úderem kamenným otloukačem získal ostrý úštěp předvídaného tvaru.

 

 

lavalloiský hrot odražen z jádralavalloiský hrot odražen z jádra

 

 

Dalším nástrojem, který je typický pro konec středního a počátek mladšího paleolitu, je tzv. listovitý hrot. Jde o nástroj zahrocený na obou koncích, nebo může být kapkovitým tvarem podobný pěstnímu klínu, ale je vždy pečlivěji plošně retušovaný, takže tvarem i tenkým průřezem připomíná list stromu. Na našem území byl vyráběn a používán neandertálci. Listovité hroty pravděpodobně sloužily k lovu jako hroty oštěpů, nebo k řezání jako nože.

 

 

bifaciálně štípaný listovitý hrotbifaciálně štípaný listovitý hrot

 

Později, v mladším paleolitu byly vyráběny dokonalejší, tenké listovité hroty, tzv. „vavřínové listy“, v kulturním komplexu solutréenu (22 000 – 16 000 před Kr.) v západní Evropě - jejich tvůrci jsme již byli my, moderní lidé (Homo sapiens sapiens). Výjimečně se listovité hroty objevují i mezi nálezy z gravettienu, u nás např v Předmostí.

 

Změny ve středním paleolitu

Na počátku středního paleolitu přestávají být pěstní klíny dominantním prvkem, v archeologických nálezech převládají úštěpové artefakty a začínají být více zastoupeny hroty. Tento přechod je vysvětlován jako důsledek změny fungování společnosti.

Ve středním paleolitu vzrůst velikosti těla a mozku neandertálců oproti dřívějším druhům, zvýšil energetické nároky žen během těhotenství a učinil novorozence ještě zranitelnější, vyžadující intenzivnější péči po delší dobu. Ženy nyní vyžadovaly, aby muži poskytovali nejen „dobré geny“, ale i zdroje. Potřebovaly muže, který zajistí potravu pro ně a pro společné potomky, zajistí přístřeší, oheň a další nezbytné potřeby života v době ledové. V důsledku se pro ně atraktivními nástroji staly efektivní lovné zbraně – dřevěné oštěpy s ostrými kamennými hroty a muži, kteří jimi dokázali ulovit dostatek zvěře.