Lišta
Technika

Technika

Technika aneb jak na pazourek

Štípání kamene prohlubuje schopnost soustředění a trpělivost a má v sobě kouzlo, kdy člověk vtiskne kameni nový tvar a význam. Řetězec úderů směřujících ke krásnému hrotu s nutností uvažovat několik kroků dopředu pak připomíná mistrovskou partii šachu.

K hrubému opracování a vytvarování tzv. jádra používám těžší kamenné valouny. Údery parohovým přitloukačem se následně od jádra oddělují úštěpy a čepele. Ty mohou být cílovým produktem nebo se dále zpracovávají tzv. tlakovou retuší, při níž se hrot tvaruje tlakem špičky parohu.

Větší artefakty jako např. sekery a pěstní klíny se získávají opracováním samotného jádra nebo většího úštěpu. Během celého procesu je třeba ostré hrany kolem místa úderu obrušovat pískovcem, aby síla úderu nerozdrtila hranu, ale pronikla do jádra a došlo tak k žádoucímu odštěpení. Zároveň je nutné údery vést pod určitým úhlem, s přiměřenou rychlostí a silou, v závislosti na zamýšleném cíli.

Proces štípání probíhá v logických cyklech, kdy se 1. identifikují problémy, 2. stanoví priority, které se 3. vyřeší. Následné cykly obsahují navíc řešení problémů, které vznikly vinou chybného úderu, nedostatečné platformy, nebo objevením vady materiálu jako jsou praskliny, fosilie a inkluze odlišného materiálu.