Lišta
Technika

Technika

Technika aneb jak na pazourek

Štípání kamene prohlubuje schopnost soustředění a trpělivost a má v sobě kouzlo, kdy člověk vtiskne kameni nový tvar a význam. Řetězec úderů směřujících ke krásnému hrotu s nutností uvažovat několik kroků dopředu pak připomíná mistrovskou partii šachu.

Průběh štěpení lze předvídat na základě znalosti fyzikálních zákonitostí, jimiž se štěpení v kamenných surovinách řídí. Ovládáním celé řady proměnných jako je úhel úderu, tvarování povrchu jádra, příprava úderové plochy, typ nástroje, jímž aplikujeme sílu apod. lze průběh štěpení ovlivnit a záměrně získávat polotovary predeterminovaných tvarů a nástroje s ostrou pracovní hranou.

Dva základní koncepty, jimiž lze přistupovat ke zpracování štěpitelné kamenné suroviny jsou:

- Tvarování (façonnage), tedy tvarování jádra v podobě např. bifasu, silicitové sekery apod. Cílem je jádro samotné, tedy jádrový artefakt, který tvarujeme odbíjením úštěpů. Úštěpy považujeme za „odpad“. (Odražené úštěpy jsou samozřejmě druhotně využitelné, nicméně nejsou naším primárním cílem).

- Těžba úštěpů nebo čepelí z jádra (débitage). Cílem jsou odbité produkty, polotovary v podobě úštěpů nebo čepelí, jádro je jejich zdroj, během těžby jádro ztrácí na objemu a může být zcela vytěženo.

Retuš  -  tvarovaný artefakt či odražený polotovar můžeme dále modifikovat štípáním. Retuší v omezené míře upravujeme ostří nebo tvar (např. vyrovnání hran listovitého hrotu, retuš úštěpu apod.).

Pojem technika se týká způsobu, jakým je aplikována síla, jak došlo k odbití.  Rozeznáváme pět hlavních technik:

 

  1. Přímý úder tvrdým kamenným otloukačem
  2. Přímý úder organickým otloukačem
  3. Přímý úder měkkým kamenným otloukačem
  4. Nepřímý úder přes prostředník
  5. Tlak

Proces štípání probíhá v logických cyklech, kdy se 1. identifikují problémy, 2. stanoví priority, které se 3. vyřeší. Následné cykly obsahují navíc řešení problémů, které vznikly vinou chybného úderu, nedostatečné platformy, nebo objevením vady materiálu jako jsou praskliny, fosilie a inkluze odlišného materiálu.