Lišta
Čepelová technika

Čepelová technika

Těžba čepelí

Spočívá ve vysoce kontrolovaném odrážení série ostrých dlouhých čepelí z upraveného pazourkového jádra, představuje efektivní využití kvalitnější kamenné suroviny, často transportované ze vzdálených nalezišť. Neandertálci čepele štípali ojediněle již od středního paleolitu, nicméně dominantní se tato technika stala až od počátku mladšího paleolitu (zhruba před 40.000 lety) a zůstala užívána až do doby bronzové (2200 - 800 př. Kr.)

Čepel je druh kamenného úštěpu s délkou nejméně dvakrát převyšující šířku a se zhruba rovnoběžnými bočními hranami. Čepele odrážené z jádra mohou být multifunkčním řezným nástrojem samy o sobě, v neolitu se vsazené do srpu používaly ke sklizni obilí, nebo se dále mohou upravovat do podoby hrotu šípu nebo oštěpu, škrabadla, rydla, vrtáku atd.

Čepele lze odrážet přímým úderem kamenným nebo parohovým otloukačem, nebo nepřímým úderem pomocí parohového prostředníku a také tlakem.

 

 

jiné jádro a odražené čepele

 

odražené čepele