Lišta
Tlaková retuš

Tlaková retuš

Tlaková retuš

Princip tlakové retuše je velmi podobný práci s měkkým parohovým otloukačem. Rozdíl spočívá v tom, že síla působící na opracovávaný artefakt je vyvolána tlakem, nikoli úderem. To znamená, že sice nelze působit takovou silou, nicméně přesnost je mnohem větší. Špička retušéru působí tlakem dovnitř do hrotu a zároveň směrem dolů do dlaně – v okamžiku, kdy tlaková síla překoná soudržné vazby molekul oxidu křemičitého, dojde k odštěpení. Tlakovou retuší se tvarují menší hroty a šipky a dokončují a přiostřují hrany listovitých hrotů a nožů. Tlakový retušér může být vyroben z parohu nebo kosti, v eneolitu a době bronzové se pravděpodobně výjimečně používaly i měděné retušéry.

Příprava platformy pro měděný a parohový retušér se liší. Při práci s měděným retušérem, který je tvrdší musí být platforma dostatečně obroušena, ostrá hrana by se rozdrtila. Naopak parohový retušér vyžaduje jen mírné obroušení ostřejší platformy, aby se špička parohu mohla zakousnout do hrany.