Libeňský hrot

Nedatováno Prodáno – další na zakázku
Cena
750 Kč
délka
13cm

O tomto hrotu můžeme s trochou nadsázky říci, že zapříčinil vznik Štorchových knížek o pravěku. Podle původní datace jde asi o 50 000 let starý hrot, který byl údajně nalezen v cihelně v Praze – Libni v roce 1908.

Nález poprvé publikoval amatérský archeolog, učitel Eduard Štorch. V tvrdé pomlouvačné kampani byl obviněn z podvrhu unikátního nálezu. V důsledku tohoto tlaku se obrátil od archeologie k psaní dětských knih o pravěku. Podle novějších poznatků je možné, že hrot pochází ze slavného naleziště lovců mamutů v Předmostí u Přerova a byl rozdrcen krumpáčem při výkopu. Jak píše Petr Šída v Archeologických rozhledech, hrot byl po vykopání v Předmostí pravděpodobně zcizen jedním z dělníků a neoficiální cestou se dostal až k majiteli libeňské cihelny a jako "libeňský nález" byl i později uváděn v literatuře. Níže je kresba rozlomeného originálu, repliku dodávám samozřejmě v celku :-) Hrot můžete objednávat podle tohoto vzoru.

Literatura: Šída, Petr. Několik poznámek k interpretaci libeňského hrotu. Archeologické rozhledy, 2008, roč. 60, č. 4, s.769-774.