Dýka z Prahy Běchovic

Doba bronzová Prodáno – další na zakázku
Cena
1000 Kč
Délka
15 cm

Bifaciálně štípaná lancetovitá dýka ze starší doby bronzové (2300 - 1700 př. Kr.), spodní zúžená část naznačuje hloubku zasazení do rukojeti.

Tvar vyštípán podle pazourkové dýky nalezené při záchranném archeologickém výzkumu v Praze - Běchovicích v roce 1967, kde bylo odkryto pohřebiště lidu únětické kultury. Dýka ležela v hrobové jámě s úlomky lidských kostí, keramickými střepy a červenou hlinkou. Originál měří 15 cm.