Egypt

Doba bronzová Prodáno – další na zakázku
Cena
2500 Kč
Délka
24 cm

Provedení inspirováno egyptskými štípanými noži z 3. tisíciletí př.Kr. Podobné nože byly v raně dynastickém období (asi 3000 - 2686 př.Kr.) a období Staré říše (2686 - 2181 př. Kr.) produkovány ve velkých množstvích jako standardizované nástroje specializovanými dílnami a byly určeny nejen k praktickým účelům, ale některé z nich byly užívány také jako ceremoniální nože při obětním podřezávání dobytka.