Mezolitická dýka 2

Mezolit Prodáno – další na zakázku
Cena
1600 Kč
Délka
22 cm

Dýka z kosti jelení nohy se skládaným ostřím z mikročepelí. Rytý vzor na této dýce je inspirován výzdobou ruského nálezu z pohřebiště Olenyj Ostrov, dýku měl u sebe mezolitik pohřbený ve svislé pozici ("na stojato").Podobné dýky známe z archeologických výzkumů v severní Evropě, většina z nich je datována v rozmezí 7500 až 5400 př.Kr. To, že dýky měly pro mezolitické lovce zvláští symbolickou hodnotu, můžeme usuzovat na základě několika skutečností. Lovci své dýky zdobili rytými vzory, dýky někdy ukládali do hrobů jako osobní výbavu, některé byly nalezeny záměrně rituálně poškozené, vhozené do jezer, jiné se směnou dostaly stovky kilometrů daleko od místa, kde byly vyrobeny. Aby nůž nebylo potřeba často opravovat, jsou mikročepelky tmeleny moderním tmelem, který má identický vzhled jako smolné směsy či březový dehet užívaný v prehistorii. Šňůra je ručně spletená (skaná) z lipového lýka.