O pazourkových nožích

Nedatováno Vyrábím na zakázku
Cena
na dotaz

Jak jsou vyrobené? Ručně, štípáním, původní technikou doby kamenné: údery kamennými a parohovými otloukači a štípáním tlakem.
Jak mám s kamennými noži zacházet? Hrana štípaných nožů je mimořádně ostrá. Pazourek byl v prehistorii plně funkční při řezání měkčích materiálů (např. kůže, maso apod.), a je samozřejmě funkční i dnes. Nicméně oproti kovovým nožům se kamenné ostří vyznačuje několika odlišnostmi, které naši předkové v době kamenné dobře chápali, při manipulaci s pazourkovým nožem je třeba mít tyto rozdíly na paměti.
1. Při kontaktu s tvrdším materiálem (kost, dřevo) se hrana rychle tupí, z ostří se odlamují drobné úštěpy. Kosti a parohy se v prehistorii opracovávaly pazourkovými rydly s hranou blízkou 90° (nikoli nožem).
2. Naostření pazourkových čepelí se provádí novým oštípáním hrany tlakem (nikoli broušením jako u kovových nožů). Pokud nůž chráníte před kontaktem s tvrdými materiály, pak jej není nutné ostřit. Zakoupený nůž mi můžete kdykoli poslat k bezplatnému naostření či opravě.
3. Je nutné respektovat, že jde o kámen, který je křehčí než kov. Kamenná čepel se při nešikovném pádu na dlažbu nebo při páčení ve dřevě může přirozené rozlomit, nicméně je dostatečně pevná, aby při rozumném zacházení zůstala trvale ozdobou Vaší sbírky.
Chci se se štípáním kamene blíže seznámit: Kurzy.