Severská dýka - střední

Nedatováno Prodáno – další na zakázku
Cena
2500 Kč
Délka
25 cm

Podobné dýky byly štípány v Jižním Švédsku, Dánsku a severním Německu v období 1950 až 1600 př.Kr. Několik severských dýk bylo nalezeno také na našem území v blízkosti Labe, podél jehož toku ve starší době bronzové procházela obchodní cesta spojující Čechy se severní Evropou. Tvar dýk je výsledkem vlivu technologicky vyspělejší oblasti střední Evropy. Z Čech a přilehlých oblastí, kde lid unětické kultury vyráběl bronzové nástroje, ozdoby i zbraně, se do Skandinávie obchodem šířily odlévané bronzové dýky a jako prestižní zboží byly následně napodobovány severskými mistry štípání kamene. Za bronzové výrobky byl ze severu směnou importován především jantar a s doprovodným zbožím k nám zcela ojediněle doputovaly i štípané dýky z pazourku.
Kámen přirozeně ztrácí vodu a může časem mírně zesvětlat.