Skládaná dýka Marefy

Eneolit Prodáno – další na zakázku
Cena
2500 Kč
Délka
29 cm

Provedení je inspirováno nálezem pazourkových segmentů z pohřebiště lidu kultury zvoncovitých pohárů na lokalitě Marefy (okres Vyškov). Soubor bifaciálně štípaných segmentů je interpretován jako skládaná dýka lidu kultury zvoncovitých pohárů (jádro osídení u nás zhruba 2500 - 2300 př.Kr., eneolit, pozdní doba kamenná).  Boční segmenty a jeden vrcholový v podobě hrotu byly pravděpodobně zasazeny do rukojeti z organického materiálu, který se na místě nedochoval. K rekonstrukci dýky byl použit losí paroh z Polska, z něhož je rukojeť vybroušena. Pazourkové segmenty byly štípány tlakem špičky parohového a měděného retušeru.
Kamenné segmenty jsou lepeny směsí epoxidové pryskyřice a rozdrcených dřevěných uhlíků, má identický vzhled jako přírodní tmely, které se v prehistorii používaly, v Evropě máme archeologicky doložen nejčastěji černý březový dehet získávaný suchou destilací březové kůry. Přejete-li si ostří lepit přírodním tmelem, napište prosím tuto informaci do poznámky při objednání.