2016 - 2022 Jižní Korea

Nedatováno

Dlouholetá spolupráce s hypermoderním Jeongok Prehistory Muzeem v Jižní Koreji zahrnuje každoroční expedici stovek kilogramů kamenných artefaktů. Na základě zadání, tedy detailní dokumentace korejských i evropských nálezů, vyrábím a dodávám kamenné nástroje pro muzejní tematické výstavy i výukové programy a praktické dílny. Dodávám také kamennou industrii pro korejský Institute of East Asian Arxhaeology.
Jeongok Prehistory Museum