2022 - Slovinsko - nákolní osada

Eneolit

V roce 2022 jsem dodal soubor štípaných nástrojů pro slovinské archeology, kteří spolupracují na nové rekonstrukci nákolní osady na lublaňských blatech z období eneolitu. Hroty, dýky a čepele jsou vyrobeny podle slovinských nálezů, budou součástí expozice. Nákolní osady byly stavěny v eneolitu až době bronzové v široké oblasti kolem Alp. Domy stály na kůlech zaražených do bažinaté půdy na okraji jezer. Díky trvale zamokřenému podloží tyto lokality uchovaly spousty artefaktů z organických meateriálů. Při archeologickém výzkumu lublaňských blat bylo např. v roce 2002 objeveno nejstarší kolo vozu i s nápravou datované 3150 př.Kr.