Tlak při produci čepelí v mezolitu Čech

Mezolit

Mgr. Katarina Kapustka PhD. vede výzkum mezolitického osídlení pískovcových převisů severních Čech. V roce 2021 jsem se podílel na projektu, který zkoumá technologii produkce mezolitických čepelí. Mnou naštípané referenční soubory na tušimickém křemenci a silicitu glacigenních sedimentů (SGS) pomohou rozpoznat znaky štípání čepelí tlakem.