Šipka 2

Eneolit Prodáno – další na zakázku
Cena
200 Kč
délka
3cm

Šipka s konkávní bází. Replika hrotu šípu z období kultury zvoncovitých pohárů (2 500 – 2 200 let př.Kr.), eneolit. Šlo o lid pastevců, zemědělců a jezdců na koních, kteří kromě kamenných nástrojů používali i měď. Významní jedinci byli pohřbíváni do mohyl ve skrčené poloze, ženy na pravém boku, hlavou k jihu, muži na levém, hlavou k severu, takže obličej vždy směřoval k východu. Archeologové podobné šipky nacházejí v mužských hrobech, někdy ve více kusech, tak jak byly kdysi v toulci k mrtvému uloženy.