Výroba na zakázku

Můžete objednat výrobu jakéhokoli štípaného nástroje podle vlastního zadání.

  1. Pošlete kresbu svého oblíbeného pravěkého artefaktu z archeologické literatury.
  2. Pošlete vlastní nákres, zadejte tvar hrotu či nože podle vaší představy.
  3. Pošlete fotku či odkaz na vzorový nástroj z mého webu nebo z jiného zdroje.

Výrobu na zakázku rád poskytuji jak individuálním zákazníkům, tak archeologickým institucím. Univerzity objednávají pomůcky k výuce studentů archeologie. Muzea objednávají repliky nálezů ze svých sbírek. Vzácný originál zůstává v bezpečí vystavený ve vitríně, zatímco „repliku“ si návštěvníci mohou z blízka prohlédnout.

Dodávám také rekonstrukce. Je-li např. při výzkumu objevena silicitová dýka se stopami tmelu na spodní části, štípanou repliku dýky zasadím do rukojeti z organického materiálu podle analogií z jiných podobně datovaných lokalit, kde se v rašeliništi díky příznivým podmínkám organické části nástroje dochovaly.

Výroba na zakázku přichází též od filmařů. V roce 2018 to byl skládaný srp do filmu Hastrman. V roce 2019 pak sada padesáti hrotů šípů pro film podle knižní předlohy A boy called Christmas (2019).

Dodávám nástroje pro traseologický výzkum. Pro analýzu pracovních stop archeologové objednávají mnou vyrobené nástroje. Ať už je to maso či stébla neolitických obilnin, každý materiál, s nímž kamenné ostří přijde do kontaktu zanechává na povrchu čepele typické mikroskopické stopy. Stopy na replikách a originálech lze porovnat a získat tak jasnější představu o tom, jakou praktickou funkci pravěký nástroj plnil.

Ze zahraničních zakázek patří k těm exotickým třeba soubor mladopaleolitických nástrojů ze Sibiře pro muzeum v Jekatěrinburgu. Spolupráce s hypermoderním Jeongok Prehistory muzeem v Jižní Koreji zahrnuje každoroční expedici 50kg beden artefaktů podle korejských nálezů.

Neváhejte a ozvěte se mi, rád vám vyjdu vstříc.