Broušená pazourková sekera v parohu

Eneolit Prodáno – další na zakázku
Cena
3000 Kč
Délka pazourkové sekery
12 cm
Délka parohové části
20 cm
Délka topůrka
65 cm

Provedení podle neolitických nálezů z Francie. Sekera byla nejprve bifaciálně štípána pomocí kamenného a parohového otloukače, má tedy čočkovitý průřez. Břit sekery byl následně broušen. Sekera je zasazena do kapsy z jeleního parohu, do průvrtu je zasazeno jasanové topůrko. I v Čechách a na Moravě nacházíme samotné pazourkové sekerky podobného tvaru, jsou nejčastěji datovány do eneolitu, organické části jejich zasazení se u nás bohužel nedochovaly, parohové kapsy s průvrtem z francouzských nálezů jsou zajímavou paralelou a jistě krásným technickým řešením.