Eneolitická sekera z páskovaného silicitu

Eneolit Ihned k odběru
Cena
1500 Kč
Délka
14 cm

Sekera byla nejprve vytvarovaná štípáním pomocí parohového prostředníku, takto bylo docíleno čtverhranného průřezu a co nejpřesnějšího tvaru. Sekera byla následně broušena po celém povrchu. Podobné sekery v Čechách a na Moravě nalézáme na eneolitických výšiných sídlištích jako vzácné importy z východního Polska. Esteticky atraktivní surovina, páskovaný silicit, byl v pravěku těžen v podzemních šachtách slavných dolů na lokalitě Krzemionky. Sekery z páskovaného silicitu byly vyráběny řemeslníky v polském neolitu (českém eneolitu) kultury nálevkovitých pohárů a kultury kulovitých amfor až do starší doby bronzové.