Malá sekerka z páskováného silicitu

Eneolit Prodáno – další na zakázku
Cena
1000 Kč
Délka
8.7 cm

Sekerka byla nejprve vytvarovaná štípáním pomocí parohového prostředníku. Sekerka má trojúhelníkovitý průřez a brušený břit. Podobné sekerky v Čechách a na Moravě nalézáme na eneolitických výšiných sídlištích jako vzácné importy z východního Polska. Esteticky atraktivní surovina, páskovaný silicit, byl v pravěku těžen v podzemních šachtách slavných dolů na lokalitě Krzemionky ve Svatokřižských horách. Sekery z páskovaného silicitu byly vyráběny řemeslníky v polském neolitu (českém eneolitu) kultury nálevkovitých pohárů a kultury kulovitých amfor a dále až do starší doby bronzové (kultura Mierzanowická).