Valounový sekáč

Starší paleolit Prodáno – další na zakázku
Cena
350 Kč

Sekáče pravděpodobně vznikly jako vedlejší produkt při štípání valounů, z nichž první příslušníci rodu Homo odráželi ostré úštěpy k rozřezávání těl uhynulých a šelmami zabitých zvířat.

Nejstarší archeologicky datované nálezy štípaných kamenných nástrojů jsou staré více než 2,5 milionu let a pocházejí z východní a jižní Afriky. Jde o pouhé úštěpy a jednoduché štípané valounové nástroje - sekáče. Hominidé, kteří je vyráběli, ovládli schopnost rozpoznat na kameni ostrý úhel, fungující jako úderová plocha k odražení úštěpu. Úštěpy byly odráženy pomocí tvrdého kamenného otloukače přímými údery. Jádra, z nichž byly ostré úštěpy odráženy pak mohla sloužit jako sekáče. K sekáči může být dodáno i několik ostrých úštěpů odražených při výrobě.