Velká broušená pazourková sekera

Eneolit Prodáno – další na zakázku
Cena
2000 Kč
Délka
15.8 cm

Sekera byla nejprve bifaciálně štípána pomocí kamenného a parohového otloukače, má tedy čočkovitý průřez. Břit sekery byl následně broušen. Broušené sekery v podobném provedení se poprvé objevují v raných fázích kultury nálevkovitých pohárů v severní Evropě kolem r. 3900 př.Kr., (tvarově vycházejí z ještě starší tradice jádrových seker, které štípali mezolitičtí lovci). Sekery podobného tvaru nacházíme i v eneolitu Čech a Moravy.