Výukový set

Nedatováno Prodáno – další na zakázku
Cena
3000 Kč

Základní výukový set představuje zjednodušený vývoj štípané industrie od staršího paleolitu až do počátku doby bronzové. Obsahuje jeden pěstní klín, jeden úštěpový neandertálský hrot, jeden velký listovitý hrot, sadu mladopaleolitických nástrojů "lovců mamutů" (= pilka, rydlo, škrabadlo, vrták, čepelový hrot, retušovaný hrot s vrubem, ostrá dlouhá čepel) a dvě šipky (hroty šípu z přelomu eneolitu a doby bronzové). Výukový set je v této verzi doplněn pazourkovým "hlavolamem". Čepelové jádro a z něho odražené čepele tvoří celek - skládanku. Jde o ideální pomůcku k výuce, praktická aktivita studentů při skládání oživí výklad a dovolí nahlédnout do techniky štípání kamene, která pro tisíce generací našich předků představovala důvěrně známou součást každodenního života. Pazourkové čepele můžete poskládat tak, aby zapadaly do původního jádra, z něhož byly odraženy a zjistit, jak jádro původně vypadalo. Jde o pomůcku k výuce tzv. "metody zpětného skládání" či remontáže, kterou u pravěkých nálezů archeologové používají k určení sekvence odražených úštěpů, aby porozuměli výrobním postupům dávných kultur v době kamenné. Sada je vhodná pro školy jako pomůcka k výuce historie, pro muzea (nástroje, které si návštěvníci mohou vzít do ruky a vyzkoušet), pro archeoparky, pro všechny, kdo jsme nadšenci do prehistorie :-)
Základní sadu můžete ideálně doplnit dalšími artefakty z galerie.